“Taxi Fake” là gì ? Những mối lo khi đặt nhầm phải “Fake Taxi”

Việt Nam là một trong những điểm du lịch thu hút bậc nhất tại Đông Nam Á. Điều đáng buồn là chỉ có số ít…